Aktuality

D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A

Soudní exekutor Mgr.Stanislav Molák, Exekutorský úřad Havlíčkův Brod podle ust. § 76 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční, činnosti, v platném znění, na základě smlouvy o provedení dobrovolné dražby ze dne 31.8.2018 ve věci návrhu navrhovatele: Mgr. Radan Vencl, IČ 69879061, se sídlem Hradec Králové, Chmelova 357/2, PSČ 500 03, Okres Hradec Králové

insolvenční správce dlužníka

VLADIMÍRA BARENTOVÁ, Lužany 57, 50305, Lužany, nar.01.10.1973

vydává tuto

veřejnou dražební vyhlášku –

elektronická dražba dobrovolná –

Podrobnosti naleznete zde.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *