Obec

Současnost

Obec Lužany nad Trotinou leží v malebném údolí říčky Trotina, necelých 20 km severozápadně od krajského města Hradce Králové. Je členen dobrovolného svazku obcí Mikroregion Hustířanka, jehož sídlo je v obci Velichovky. Název mikroregionu je odvozen od potoku Hustířanka, který protéká několika obcemi na tomto území.

V současnosti jsou Lužany malou obcí o 137 obyvatelích, která má dvě části – Lužany a Lhotu. I přes svou malou velikost funguje v obci Obecní úřad, knihovna a zrekonstruované pohostinství, které slouží jako Obecní dům pro různé společenské a kulturní aktivity.  Poblíž Obecního úřadu bylo v nedávné době také vybudováno dětské hřiště pro naše nejmenší občany. Obec je taktéž napojena na naučnou cyklostezku.

Lužany nejsou velkou obcí, ale je zde možno strávit v klidu a pohodě venkova příjemné chvíle při cykloturistice,  procházkách či sběru hub okolních lesích, v zimě jsou pak v okolním  mírně členitém terénu dobré podmínky pro běžkaře.

 

Historie obce 

První písemná zmínka o obci je z roku 1394. První zprávy o držitelích Lužan nacházíme v zachovalých písemnostech naší historie roku 1405 – 1410, kdy na tvrzi lužanské sídlil Hašek rytíř z Lužan z rodu Střížků z Koloděj, dále pak kolem roku 1478 jeho potomek Hašek Střížek z Lužan. Dalšími majiteli Lužan byli například Mikuláš Trčka z Lípy a z Lichtenburka, Vilém Trčka z Lípy, Jan Jetřich starší ze Žerotína, Vilém z Valdštejna na Heřmanici, Adam Zylvar z Pilníkova na Žirči, Jan Rudolf Trčka z Lípy, král Ferdinand, Matyáš hrabě z Gallasu, Šternberkové, Jan Václav kníže z Paaru, císař Josef II, liberecký továrník Josef Liebig, od něhož panství smiřické v r. 1881, kam patří i Lužany, převzal opět rakouský císařský dvůr.

 

A ještě několik zajímavostí z minulosti. V obci byli dříve dvě hospody, obchod, kovárna, kolářství a mlýn, který byl až do roku 1848 nadán mnohými výsadami a povinnostmi, jako například k němu byl přidělen jistý počet obcí, které zde musely mlíti všechno své obilí a při návštěvě Františka I. v Hradci Králové zde byla mleta mouka pro císařskou kuchyň. V roce 1889 byl v Lužanech založen také Sbor dobrovolných hasičů a v roce 1921 tělocvičná jednota Sokol. Během 1. světové války bylo z Lužan povoláno k vojsku 78 mužů, z čehož 13 jich padlo v bojích či na následky válečných útrap. Ve středu obce na křižovatce byl proto, jako projev úcty k těmto padlým a následkem válečných útrap zemřelým příslušníkům naší obce, postaven v roce 1923 památník. V roce 1938 se při všeobecné mobilizaci hlásilo z obce Lužany u svých útvarů 11 mužů. Stále jasnou vzpomínkou na 2. světovou válku je tu bílou barvou namalované „V“ na podezdívce u domu č. 5, který stojí na začátku obce naproti cestě z Habřiny. Toto „V“ je zde již z druhé světové války a stále odolává rozmarům počasí. Podle jedné verze je z doby, kdy německá vojska vítězila na všech frontách a podle té druhé je z doby, kdy došlo na frontách k obratu ve vývoji války a spojenci začaly vítězit.

Ve středu obce je hned vedle říčky Trotiny budova bývalé školy (postavena 1875-1876), kde má v současnosti sídlo Obecní úřad. V obci bývala také tzv. „pastouška“, jinak také obecní dům, postaven v roce 1886 pro ubytování těch nejnuznějších, který však už v současné době neexistuje. Obec na své náklady v 18. a v 19. století postavila několik křížů. Jeden z nich je téměř naproti dnešního pohostinství, kterému se říkalo „Boží muka“, je nejstarší a to z roku 1758. Další stojí hned vedle Obecního úřadu a třetí v části obce zvané Lhota, kde je nyní k vidění i rekonstruovaná zvonička.