Archív 2020

Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí – vyvěšeno 28.10.2020, sejmuto 13.11.2020
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu novým mapováním a zahájení řízení
o námitkách proti obnovenému katastrálnímu operátu – vyvěšeno 28.10.2020, sejmuto 13.11.2020
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu – soupis oprávněných subjektů  – vyvěšeno 28.10.2020, sejmuto 13.11.2020
Veřejná vyhláška – Aktualizace č.3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje  – vyvěšeno 21.10.2020, sejmuto 5.11.2020
 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise – vyvěšeno 21.8.2020, sejmuto  5.11.2020
Oznámení o době a místě konání voleb – vyvěšeno 17.8.2020, sejmuto  5.11.2020
Stanovení minimálního počtu okrskové volební komise – vyvěšeno 31.7.2020, sejmuto 5.11.2020
  Výsledky voleb do krajských voleb – vyvěšeno 4.10.2020, sejmuto 5.11.2020
Zápis ze  zasedání zastupitelstva dne 9.9.2020 – vyvěšeno 22.9.2020, sejmuto 15.10.2020
Smlouva o smlouvě budoucí se Správou silnic KHK – vyvěšeno 22.9.2020, sejmuto 15.10.2020
Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 9.9.2020 – vyvěšeno 28.8.2020, sejmuto 1.10.2020
 Opatření obecné povahy – Kůrovcová kalamita – vyvěšeno 8.4.2020,sejmuto 31.8.2020 
 Veřejná vyhláška – platba daně z nemovitostí – vyvěšeno 23.4.2020, sejmuto 31.8.2020
Veřejná vyhláška – platba daně z nemovitostí – příloha č.1 – vyvěšeno 23.4.2020,sejmuto 31.8.2020
Veřejná vyhláška – platba daně z nemovitostí – příloha č.2 – vyvěšeno 23.4.2020,sejmuto 31.8.2020
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 10.6.2020 – vyvěšeno 10.6.2020, sejmuto 31.8.2020
Vyúčtování vodného a stočného za rok 2019 – vyvěšeno 7.5.2020, sejmuto 29.7.2020
Závěrečný účet obce Lužany za rok 2018 po schválení – vyvěšeno 14.3.2019, sejmuto 30.6.2020
 Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 10.6.2020 – vyvěšeno 31.5.2020, sejmuto 10.6.2020
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 11.3.2020 – vyvěšeno 12.3.2020, sejmuto 3.6.2020
 Návrh závěrečného účtu DSO za rok 2019 – vyvěšeno 6.3.2020, sejmuto 3.6.2020
Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 11.3.2020 – vyvěšeno 6.3.2020, sejmuto 3.6.2020
Coronavirus – co dělat – vyvěšeno 26.2.2020, sejmuto 3.6.2020
Coronavirus – organizace ošetření – vyvěšeno 26.2.2020, sejmuto 3.6.2020
Schválený rozpočet DSO na rok 2020 – vyvěšeno 26.2.2020, sejmuto 3.6.2020
Rozpočtové opatření 1/2020 DSO – vyvěšeno 26.2.2020, sejmuto 3.6.2020
Návrh rozpočtu DSO na rok 2020 – vyvěšeno 4.2.2020, sejmuto 3.6.2020
Rozpočtové provizorium DSO – vyvěšeno 19.1.2020, sejmuto 3.6.2020
Oznámení o zamýšleném převodu pozemku – vyvěšeno 13.2.2020, sejmuto 13.5.2020