Archív starší

 ————————-2018———————
Rozpočtové opatření 9/2018 – vyvěšeno 12.12..2018, sejmuto 31.12.2018
Rozpočtové opatření DSO – č.5/2018 – vyvěšeno 4.12.2018, sejmuto 31.12.2018
Pozvánka na zasedání zastupitelstva  17. 12. 2018 – vyvěšeno 29.11..2018, sejmuto 20.12.2018
Návrh rozpočtu obce Lužany na rok 2019 – vyvěšeno 29.11.2018, sejmuto 31.12..2018
Střednědobý výhled hospodaření obce na roky 2020-2021 před schválením, vyvěšeno 29.11.2018, sejmuto 31.12.2018
Zápis z  ustavujícího zasedání zastupitelstva dne  5. 11. 2018 – vyvěšeno 16.11..2018, sejmuto 15.12.2018
Pozvánka na valnou hromadu honebního společenstva  Rožnov dne 1. 12. 2018 – vyvěšeno 7.11.2018, sejmuto 15.12.2018
Rozpočtové opatření 8/2018 – vyvěšeno 7.11..2018, sejmuto 31.12.2018
Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje – vyvěšeno 18.11.2018, sejmuto 21.12.2018
Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva  5. 11. 2018 – vyvěšeno 24.10..2018, sejmuto 15.12.2018
Rozpočtové opatření 7/2018 – vyvěšeno 10.10..2018, sejmuto 31.12.2018
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce – vyvěšeno 8.10..2018, sejmuto 10.11.2018
Zápis ze zasedání zastupitelstva  19. 9. 2018 – vyvěšeno 3.10..2018, sejmuto 10.11.2018
Veřejná vyhláška – Návrh územního plánu – vyvěšeno 24.9.2018, sejmuto 31.12.2018
 Rozpočtové opatření 6/2018 – vyvěšeno 6.9..2018, sejmuto 31.12.2018
Rozpočtové opatření DSO – č.4/2018 – vyvěšeno 5.9.2018, sejmuto 31.12.2018
Rozpočtové opatření 5/2018 – vyvěšeno 4.7..2018, sejmuto 31.12.2018
Rozpočtové opatření 4/2018 – vyvěšeno 1.6..2018, sejnuto 31.12.2018
Rozpočtové opatření 3/2018 – vyvěšeno 10.5.2018, sejmuto 31.12.2018
Rozpočtové opatření 2/2018 – vyvěšeno 11.4.2018, sejmuto 31.12.2018
Rozpočtové opatření 1/2018 – vyvěšeno 14.3.2018, sejmuto 31.12.2018
Závěrečný účet obce 2017 po schválení 7.3.2018 – vyvěšeno 14.3.2018, sejmuto 30.6.2019
Rozpočtové opatření 9/2017 – vyvěšeno 10.1.2018, sejmuto 31.12.2018
Schválený rozpočet obce na rok 2018 – vyvěšeno 20.12.2017, sejmuto 31.12.2018
Střednědobý výhled hospodaření obce na roky 2019-2020, vyvěšeno 20.12.2017, sejmuto 31.12.2018 
 Pozvánka na veřejné zasedání dne 19.9.2018 – vyvěšeno 2.9.2018, sejmuto 25.9.2018
Zápis a usnesení z jednání výboru DSO Hustířanka dne 23. 8. 2018 – vyvěšeno 17.9..2018, sejmuto 1.11.2018
Rozhodnutí hejtmana o ukončení mimořádných klimatických podmínek – vyvěšeno 17.9.2018, sejmuto 1.11.2018
Rozhodnutí hejtmana o vyhlášení mimořádných klimatických podmínek – vyvěšeno 2.8.2018, sejmuto 1.11.2018
Nabídka nemovitého majetku – Návrh  – vyvěšeno 26.9..2018, sejmuto 1.11.2018
 Nabídka nemovitého majetku – LV54  – vyvěšeno 26.9..2018, sejmuto 1.11.2018
Oznámení o době a místě konání voleb – vyvěšeno 20.9..2018, sejmuto 1.11.2018
Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje – vyvěšeno 19.9..2018, sejmuto 1.11.2018
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 13.6.2018 – vyvěšeno 4.7.2018, sejmuto 4.9.2018
Zápis a usnesení z jednání výboru DSO Hustířanka dne 21. 6. 2018 – vyvěšeno 4.7..2018, sejmuto 4.9.2018
Zápis a usnesení z jednání výboru DSO Hustířanka dne 24. 5. 2018 – vyvěšeno 13.6..2018, sejmuto 4.9.2018
SPÚ – pozemky v KU Lužany k pronajmutí – vyvěšeno 2.5. 2018, sejmuto 11.7.2018
KHP – vyúčtování vodného a stočného za rok 2017 – vyvěšeno 2.5. 2018, sejmuto 11.7.2018
Vyhláška FÚ HK k placení daně z nemovitosti- vyvěšeno 25.4.2018, sejmuto 11.7.2018
Vyhláška FÚ HK k placení daně z nemovitosti, info 1 – vyvěšeno 25.4.2018, sejmuto 11.7.2018
Vyhláška FÚ HK k placení daně z nemovitosti- info2 – vyvěšeno 25.4.2018, sejmuto 11.7.2018
Návrh závěrečného účtu DSO Hustířanka za rok 2017 – vyvěšeno 8.5. 2018, sejmuto 11.7.2018
 Schválený závěrečný účet DSO Hustířanka za rok 2017 – vyvěšeno 30.5. 2018, sejmuto 11.7.2018
Rozpočtové opatření DSO č.3/2018 – vyvěšeno 30.5.2018, sejmuto 11.7.2018
Pozvánka na veřejné zasedání dne 13.6.2018 – vyvěšeno 15.5.2018, sejmuto 20.6.2018
Oznámení o nemovitostech, které nejsou v katastru dostatečně označeny (průvodní dopis)- vyvěšeno 28.3.2018, sejmuto 2.5.2018
Oznámení o nemovitostech, které nejsou v katastru dostatečně označeny (seznam)- vyvěšeno 28.3.2018, sejmuto 2.5.2018
Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním – vyvěšeno 28.3.2018, sejmuto 2.5.2018
Oznámení o vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu- vyvěšeno 14.3.2018, sejmuto 2.5.2018
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 7.3.2018 – vyvěšeno 14.3..2018, sejmuto 2.5.2018
Závěrečný účet obce 2017 před schválením – vyvěšeno 5.2.2018, sejmuto 14.3.2018
Pozvánka na veřejné zasedání 7.3.2018 – vyvěšeno 14.2.2018, sejmuto 14.3.2018
Veřejná vyhláška – návrh zprávy o uplatňování zásad rozvoje Král. kraje – vyvěšeno 12.2.2018, sejmuto 14.3.2018
Veřejná vyhláška – aktualizace č.3 zásad rozvoje Král. kraje – vyvěšeno 12.2.2018, sejmuto 14.3.2018 
Komplexní pozemkové úpravy v k.u.Lužany- veřejná vyhláška – vyvěšeno 21.2.2018, sejmuto 14.3.2018
Komplexní pozemkové úpravy – rozhodnutí – vyvěšeno 21.2.2018, sejmuto 14.3.2018
Výsledky prezidentských voleb – 2.kolo – vyvěšeno 28.1.2018, sejmuto 14.2.2018
Oznámení o době a místě konání voleb – 2.kolo – vyvěšeno 18.1.2018, sejmuto 14.2.2018
Schválený návrh střednědobého rozpočtu DSO na roky 2019 – 2021 – vyvěšeno 10.1.2018, sejmuto 14.2.2018
Schválený rozpočet DSO na rok 2018 – vyvěšeno 10.1.2018, sejmuto 14.2.2018
Zápis ze zasedání dne 13.12.2017 – vyvěšeno 27.12.2017, sejmuto 14.2.2018

————————-2017———————

Volební komise pro prezidentské volby – vyvěšeno 15.11.2017, sejmuto 28.1.2018
Oznámení o době a místě konání voleb – vyvěšeno 27.12.2017, sejmuto 18.1.2018
Zasedání okrskové volební komise pro volbu prezidenta republiky – vyvěšeno 13.12.2017, sejmuto 18.1.2018
 Návrh rozpočtu DSO na rok 2018 – vyvěšeno 3.12.2017, sejmuto 18.1.2018
Návrh střednědobého rozpočtu DSO na roky 2019 – 2021 – vyvěšeno 3.12.2017, sejmuto 18.1.2018
Pozvánka na mimořádné zasedání dne 13.12.2017 – vyvěšeno 3.12.2017, sejmuto 27.12.2017
Rozpočtový výhled obce na roky 2019-2020 – vyvěšeno 8.11.2017, sejmuto 31.12.2017
Návrh rozpočtu obce na rok 2018 – vyvěšeno 1.11.2017, sejmuto 31.12.2017
Schválený rozpočet obce na rok 2017 – vyvěšeno 20.12.2016, sejmuto 31.12.2017
Rozpočtové opatření 8/2017 – vyvěšeno 3.12.2017, sejmuto 31.12.2017
Rozpočtové opatření 7/2017 – vyvěšeno 1.11.2017, sejmuto 31.12.2017
Rozpočtové opatření 6/2017 – vyvěšeno 11.10.2017, sejmuto 31.12.2017
Rozpočtové opatření 5/2017 – vyvěšeno 13.9.2017, sejmuto 31.12.2017
Rozpočtové opatření 4/2017 – vyvěšeno 11.7.2017, sejmuto 31.12.2017
Rozpočtové opatření 3/2017 – vyvěšeno 6.6.2017, sejmuto 31.12.2017
Rozpočtové opatření 2/2017 – vyvěšeno 13.4.2017, sejmuto 31.12.2017
Rozpočtové opatření 1/2017 – vyvěšeno 23.1.2017, sejmuto 31.12.2017
Rozpočtový výhled 2018-2019, vyvěšeno 1.3.2017, sejmuto 31.12.2017
Střednědobý výhled obce na období 2018-2019, vyvěšeno 21.3.2017, sejmuto 31.12.2017
Strategický plán rozvoje obce na roky 2017-2027, vyvěšeno 16.6.2017, sejmuto 31.12.2017
Veřejná vyhláška – aktualizace č.1 zásad úz. rozvoje Král. kraje – vyvěšeno 8.11.2017, sejmuto 15.12.2017
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – vyvěšeno 8.11.2017, sejmuto 15.12.2017
Návrh zadání ÚP Velichovky – vyvěšeno 1.11.2017, sejmuto 15.12.2017
Oznámení návrhu zadání ÚP Velichovky- vyvěšeno 1.11.2017, sejmuto 15.12.2017
Pozvánka na veřejné zasedání 18.10.2017 – vyvěšeno 7.10.2017, sejmuto 8.11.2017
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 18.10.2017 – vyvěšeno 1.11.2017, sejmuto 15.12.2017
Výsledky voleb 2017- vyvěšeno 23.10.2017, sejmuto 15.12.2017
Veřejná vyhláška – aktualizace č.2 zásad rozvoje Král. kraje – vyvěšeno 21.10.2017, sejmuto 5.12.2017
Pozvánka na veřejné zasedání 20.9.2017 – vyvěšeno 10.9.2017, sejmuto 8.11.2017
 Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 20.9.2017 – vyvěšeno 21.9.2017, sejmuto 8.11.2017
Pozvánka na veřejné zasedání 1.9.2017 – vyvěšeno 12.8.2017, sejmuto 6.9.2017
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 1.9.2017 – vyvěšeno 15.9.2017, sejmuto 8.11.2017
Oznámení o zahájení projednávání ÚP obce Lužany – vyvěšeno 27.7.2017, sejmuto 14.9.2017
ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LUŽANY – vyvěšeno 27.7.2017, sejmuto 14.9.2017
Pozvánka na veřejné zasedání 26.7.2017 – vyvěšeno 10.7.2017, sejmuto 30.7.2017
Zapis z mimořádného zasedání zastupitelstva dne 26.7.2017 – vyvěšeno 7.8.2017, sejmuto 13.9.2017
Závěrečný účet DSO Hustířanka za 2016, vyvěšeno 6.6.2017, sejmuto 20.7.2017
Pozvánka na veřejné zasedání 31.5.2017 – vyvěšeno 12.5.2017, sejmuto 3.6.2017
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 31.5.2017, vyvěšeno 6.6.2017, sejmuto 10.7.2017
Vyúčtování vodného a stočného za 2016, vyvěšeno 10.5.2017, sejmuto 20.7.2017
Vyúčtování vodného a stočného za 2016 – komentář, vyvěšeno 10.5.2017, sejmuto 20.7.2017
Schválený návrh obecní vyhlášky- psi , vyvěšeno 8.3.2017, sejmuto 10.4.2017
Návrh obecní vyhlášky, vyvěšeno 12.2.2017, sejmuto 8.3.2017
Výzva ke spolupráci na tvorbě Strategického plánu rozvoje obce, vyvěšeno 24.1.2017, sejmuto 6.6.2017
Návrh závěrečného účtu DSO Hustířanka za 2016, vyvěšeno 9.5.2017, sejmuto 24.5.2017
Veřejná vyhláška finančního úřadu, vyvěšeno 28.4.2017, sejmuto 24.5.2017
Veřejná vyhláška finančního úřadu – další informace, vyvěšeno 28.4.2017, sejmuto 24.5.2017
Veřejná vyhláška finančního úřadu – další informace, vyvěšeno 28.4.2017,sejmuto 24.5.2017
Zrušení trvalého pobytu – Linhartovi, vyvěšeno 19.4.2017, sejmuto 24.5.2017
Dodatečné dědictví po Bohumilu Bílém, vyvěšeno 28.4.2017, sejmuto 24.5.2017
Pozvánka na veřejné zasedání 8.3.2017 – vyvěšeno 15.2.2017, sejmuto 10.3.2017
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 8.3.2017, vyvěšeno 20.3.2017, sejmuto 10.5.2017
DSO Hustířanka – Schválené rozpočtové provizorium na rok 2017, vyvěšeno 9.3.2017, sejmuto 13.4.2017
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Hustířanka na roky 2018 a 2019, vyvěšeno 28.2.2017, sejmuto 13.4.2017
Návrh rozpočtu DSO Hustířanka na rok 2017, vyvěšeno 2.2.2017, sejmuto 9.3.2017
Komplexní pozemkové úpravy – odvolání, vyvěšeno 25.1.2017, sejmuto 9.3.2017
Komplexní pozemkové úpravy – Veřejná vyhláška – vyvěšeno 3.1.2017, sejmuto 9.3.2017
Rozhodnutí o schválení komplexních pozemkových úprav – vyvěšeno 3.1.2017, sejmuto 9.3.2017
Ptačí chřipka – oznámení pro občany, vyvěšeno 11.1.2017, sejmuto 25.2.2017

———————-2016—————————

Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 14.12.2016, vyvěšeno 20.12.2016, sejmuto 11.1.2017
Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 14.12.2016, vyvěšeno 25.11.2016, sejmuto 16.12.2016
Návrh rozpočtu obce na rok 2017 – vyvěšeno 22.11.2016, sejmuto 11.1.2017
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 9.11.2016, vyvěšeno 17.11.2016, sejmuto 11.1.2017
Veřejná vyhláška o doručení návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje, vyvěšeno 16.11.2016, sejmuto 11.1.2017
Návrh komplexních pozemkových úprav – vyvěšeno 14.9.2016, sejmuto 16.11.2016
Evidence tržeb – leták, vyvěšeno 16.6.2016, sejmuto 16.11.2016
Zpráva o uplatňování zásad územního rozvoje KHK, vyvěšeno 21.9.2016, sejmuto 11.11.2016
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 3.8.2016, vyvěšeno 10.8.2016, sejmuto 26.9.2016
Oznámení o konání voleb, vyvěšeno 21.9.2016, sejmuto 11.11.2016
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 18.5.2016, vyvěšeno 25.5.2016, sejmuto 5.7.2016
Zápis ze zasedání DSO Hustířanka ze dne 19.5.2016, vyvěšeno 8.6.2016, sejmuto 14.9.2016
Záměr o zpracování lesních hospodářských osnov, vyvěšeno 1.6.2016, sejmuto 14.9.2016
KHP – vyúčtování vodného a stočného za rok 2015, vyvěšeno 5.5.2016, sejmuto 14.9.2016
Změna č. 3 územního plánu obce Velichovky, vyvěšeno 6.4.2016, sejmuto 14.9.2016
Závěrečný účet DSO Hustířanka za rok 2015, vyvěšeno 31.3.2016, sejmuto 14.9.2016
Výkaz zisků a ztrát DSO Hustířanka za rok 2015, vyvěšeno 31.3.2016, sejmuto 14.9.2016
Zpráva o výsledku DSO Hustířanka za rok 2015, vyvěšeno 31.3.2016, sejmuto 14.9.2016
Rozvaha DSO Hustířanka za rok 2015, vyvěšeno 31.3.2016, sejmuto 14.9.2016
Příloha DSO Hustířanka za rok 2015, vyvěšeno 31.3.2016, sejmuto 14.9.2016
Kontrola vnitrovýkazových vazeb DSO Hustířanka za rok 2015, vyvěšeno 31.3.2016, sejmuto 14.9.2016
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 9.3.2016, vyvěšeno 16.3.2016, sejmuto 5.5.2016
Závěrečný účet obce za rok 2015, vyvěšeno 10.2.2016, sejmuto 5.5.2016
Záměr směny pozemků, vyvěšeno 27.1.2016, sejmuto 31.3.2016
OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – vyvěšeno 13.1.2016, sejmuto 31.3.2016
Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Dunaje – vyvěšeno 13.1.2016, sejmuto 31.3.2016
Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Odry – vyvěšeno 13.1.2016, sejmuto 31.3.2016
Návrh rozpočtu DSO Hustířanka na rok 2016 – vyvěšeno 5.1.2016,sejmuto 31.3.2016