Aktuality

Zákaz ukládání odpadu u čarodějnic bez souhlasu obce !

Vážení občané, jak jsme Vás již informovali obec nechala na vlastní náklady zlikvidovat skládku odpadu v prostoru pálení čarodějnic. Přestože jsme žádali, aby do tohoto prostoru nikdo nevozil žádný odpad, na místě už se objevila stavební suť. Žádáme dotyčného občana, aby si ji odvezl, jinak necháme celou záležitost prošetřit Policií ČR. Kromě sutě je v prostoru také… Read More Zákaz ukládání odpadu u čarodějnic bez souhlasu obce !

Aktuality

Třídění odpadů

Žádáme občany, aby řádně třídili odpady, které ukládají do kontejnerů pro tříděný odpad. Pravidelně nacházíme v plastech skleněné lahve, nedávno dokonce plné kompotů, přičemž kontejner na sklo je 5m vedle. Do plastů také nepatří kabely, koberce, guma a další komunální odpad !!! Pokud jsou kontejnery plné, neukládejte odpad vedle nich. V případě, že leží odpad mimo… Read More Třídění odpadů