Aktuality

Poplatky za psy a popelnice

Vážení spoluobčané, oznamujeme, že ve středu dne 30.1.2019 bude zahájen výběr poplatků za psy a popelnice včetně vydání nových známek na popelnice pro rok 2019. Výběr poplatků bude probíhat v kanceláři Obecního úřadu v Lužanech a to od 18.00 do 19.00 hodin a to v termínech 30.1. a 6.2.2019.  

Aktuality

D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A

Soudní exekutor Mgr.Stanislav Molák, Exekutorský úřad Havlíčkův Brod podle ust. § 76 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční, činnosti, v platném znění, na základě smlouvy o provedení dobrovolné dražby ze dne 31.8.2018 ve věci návrhu navrhovatele: Mgr. Radan Vencl, IČ 69879061, se sídlem Hradec Králové, Chmelova 357/2, PSČ 500 03,… Read More D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A

Aktuality

Změna úředních hodin

Zastupitelstvo obce se dohodlo na změně úředních hodin tak, že bez ohledu na letní či zimní čas, budou úřední hodiny pro občany vždy ve středu, od 18.30 – 19.30.

Aktuality

Zákaz ukládání odpadu u čarodějnic bez souhlasu obce !

Vážení občané, jak jsme Vás již informovali obec nechala na vlastní náklady zlikvidovat skládku odpadu v prostoru pálení čarodějnic. Přestože jsme žádali, aby do tohoto prostoru nikdo nevozil žádný odpad, na místě už se objevila stavební suť. Žádáme dotyčného občana, aby si ji odvezl, jinak necháme celou záležitost prošetřit Policií ČR. Kromě sutě je v prostoru také… Read More Zákaz ukládání odpadu u čarodějnic bez souhlasu obce !

Aktuality

Třídění odpadů

Žádáme občany, aby řádně třídili odpady, které ukládají do kontejnerů pro tříděný odpad. Pravidelně nacházíme v plastech skleněné lahve, nedávno dokonce plné kompotů, přičemž kontejner na sklo je 5m vedle. Do plastů také nepatří kabely, koberce, guma a další komunální odpad !!! Pokud jsou kontejnery plné, neukládejte odpad vedle nich. V případě, že leží odpad mimo… Read More Třídění odpadů