Vítejte na stránkách obce Obec Lužany.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení
  • OI Developer
  • 114

Vážení spoluobčané, v souvislosti s právě probíhajícími zemními pracemi v rámci zahrady obecního domu Vás chceme tímto předem informovat o záměru zastupitelstva obce Lužany. 

Rozhodli jsme se využít volného prostoru u obecního domu, kde vznikne rozšířené dětské hřiště a venkovní posezení pro nejen letní měsíce. Prostor bude volně přístupný a zároveň oplocený. Vznikne tak místo pro komunitní setkávání všech věkových skupin. Základní vizualizaci záměru si můžete prohlédnout na obrázku. 

Přemístěním stávajících herních prvků, které jsou nyní u řeky vznikne volný prostor, kde by mohl být v budoucnu instalován multifunkční povrch. 

V případě jakýchkoliv dotazů  či námětů neváhejte kontaktovat zastupitele obce

Novinky z obce

Archeologie Lužan a okolí
Obec Volný čas

publikováno: 21. 2. 2024

Archeologie Lužan a okolí

  • začíná ve středu 13. 3. 17:00 - končí v
  • Obecní dům - sál
Karneval pro málé i velké
Obec Volný čas

publikováno: 21. 2. 2024

Karneval pro málé i velké

  • začíná v sobotu 9. 3. 15:00 - končí v
  • Obecní dům - sál
Úprava zahrady obecního domu
Obec

publikováno: 23. 1. 2024

Úprava zahrady obecního domu

  • OI Developer
  • 115

publikováno: 19. 1. 2024

Historie obce

První písemná zmínka o obci je z roku 1394. První zprávy o držitelích Lužan nacházíme v zachovalých
písemnostech naší historie roku 1405-1410, kdy na tvrzi lužanské sídlil Hašek rytíř z Lužan z rodu Střížků
z Koloděj, dále pak kolem roku 1478 jeho potomek Hašek Střížek z Lužan. Dalšími majiteli Lužan byli
například Mikuláš Trčka z Lípy a z Lichtenburka, Vilém Trčka z Lípy, Jan Jetřich starší ze Žerotína, Vilém
z Valdštejna na Heřmanici, Adam Zylvar z Pilníkova na Žirči, Jan Rudolf Trčka z Lípy, král Ferdinand,
Matyáš hrabě z Gallasu, Šternberkové, Jan Václav kníže z Paaru, císař Josef II, liberecký továrník Josef
Liebig, od něhož panství smiřické vr. 1881, kam patří i Lužany, převzal opět rakouský císařský dvůr.                              V roce 1889 byl v Lužanech založen Sbor dobrovolných hasičů a v roce 1921 tělocvičná jednota Sokol.
Během 1. světové války bylo z Lužan povoláno k vojsku 78 mužů, z čehož 13 jich padlo v bojích či na
následky válečných útrap. Ve středu obce na křižovatce je proto, jako projev úcty k těmto padlým a
následkem válečných útrap zemřelým příslušníkům naší obce, postaven památník roku 1923. V roce
1938 se při všeobecné mobilizaci hlásilo z obce Lužany u svých útvarů 11 mužů. Stále jasnou
vzpomínkou na 2.světovou válku je tu bílou barvou namalované „V“ na podezdívce u domu č. 5, který
stojí na začátku obce naproti cestě z Habřiny. Toto „V“ je zde již z druhé světové války a stále odolává
rozmarům počasí. Podle jedné verze je z doby, kdy německá vojska vítězila na všech frontách a podle
té druhé je zdoby, kdy došlo na frontách k obratu ve vývoji války, a spojenci začali vítězit. V současné
době jsou Lužany malou obcí, která má dvě části –Lužany a Lhotu.

Obec

publikováno: 19. 1. 2024

Obecní knihovna

Obecní knihovna

 Zřizovatel: Obec Lužany

Obecní knihovna sídlí v prostorách budovy Obecního úřadu obce Lužany Má bezbariérové prostory vybavené regály i nábytkem. Kromě vlastních knih úzce spolupracuje s Městskou knihovnou v Hradci Králové, díky které mimo jiné funguje tzv. výměnný fond.

Obec
Palivové dřevo
Obec

publikováno: 15. 1. 2024

Palivové dřevo

  • Obec Lužany
  • 83