Vítejte na stránkách obce Obec Lužany.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení
1970 2025
obrázek nenalezen
 • Obec Lužany
 • 205

Rekonstrukce křižovatky Mileta v Hradci Králové

Rádi bychom Vás informovali v souvislosti s rekonstrukcí křižovatky Mileta v Hradci Králové, jednoho z nejdůležitějších dopravních uzlů v krajském městě. Bohužel jako každý velký investiční projekt i tato rekonstrukce s sebou nese určitá omezení a komplikace.

Na stránkách www.hradeckralove.org/mileta je základní popis samotné stavby, která je sdruženou investicí ŘSD, Královéhradeckého kraje a města Hradce Králové. Primárně zde ale chceme soustředit informace pro ty, kterých se omezení dotkne.

číst více
Kotlíkové dotace
Obec
 • Obec Lužany
 • 273

Kotlíkové dotace

anotace článku

číst více
Úprava zahrady obecního domu
Obec
 • OI Developer
 • 325

Úprava zahrady obecního domu

Vážení spoluobčané, v souvislosti s právě probíhajícími zemními pracemi v rámci zahrady obecního domu Vás chceme tímto předem informovat o záměru zastupitelstva obce Lužany. 

číst více
obrázek nenalezen
Volný čas
 • Obec Lužany
 • 306

Shrnutí práce zastupitelstva za rok 2023

Shrnutí práce zastupitelstav za rok 2023

Zpráva o činnosti zastupitelstva v roce 2023

Vážení spoluobčané,

chtěli bychom Vás trochu vtáhnout do dění v obci a proto jsme se rozhodli vydávat alespoň jednou za čtvrt roku informační letáček, který Vám doručíme do schránek.

Začneme činností zastupitelstva v roce 2023 a nezapomeňme, že to je od května 2023

 1. Opětovně jsme rozjeli obecní hospodu, snažíme se pořádat každý měsíc nějakou akci, na podzim se podařilo obnovit Středeční kávičky. A pro všechny, kteří mají zájem, tu je možnost si zahrát stolní tenis na sále v hospodě.
 1. Po mnoha letech se podařilo zlegalizovat pálení čarodějnic na pozemku, který není obce. Byla uzavřena dohoda s majitelkou pozemku, na základě které majitelka souhlasí s pořádáním obecních akcí včetně pálení čarodějnic na svém pozemku.
 1. Byl zpracován Řád veřejného pohřebiště, který měl být hotov již v roce 2020. Řád byl před vydáním schválen Krajským úřadem v Hradci Králové. Na hřbitově jsme opravili lavičku a namontovali jsme na márnici novou informační tabuli.
 1. Po únavném běhání po úřadech bylo dosaženo změny druhu pozemku v místě klidové zóny. Pozemek byl veden jako lesní pozemek. Bylo zažádáno o vydání souhrnného stanoviska odboru Životního prostředí na Magistrátu města, po jeho vydání muselo být zažádáno o odnětí v pochybnostech a na základě těchto vyjádření jsme teprve mohli zažádat o změnu užívání pozemku na Katastru nemovitostí.
 1. Začali jsme s opravou oplocenek a údržbou obecního lesa. Obecní les byl ve špatném stavu a hrozila nám pokuta. To samé nám hrozí u Doprovodné zeleni při cyklotrase na Hustířany. Stromky byly sázeny z dotací a v roce 2025 bude končit hlídané období, kdy budou kontrolovat stav, který není nejlepší. Uhynulé stromy bude nutné nahradit novými.
 1. V obci bylo instalováno nové dopravní značení a měřič rychlosti.
 1. Založili jsme facebookový profil obce. Byly vytvořeny nové webové stránky obce, které umí rozesílat informace registrovaným občanům na email nebo formou SMS. V případě zájmu o informace prosíme o registraci na webových stránkách.
 1. Po ověření dokumentace pasportu kanalizace na Odboru životního prostředí byl vypracován kanalizační řád a následně jsme dostali povolení k vypouštění odpadních vod z obecní kanalizace do Trotiny. Byly odebrány vzorky z výpustí kanalizace, které jsou na základě provedených rozborů v normě. Nyní budou vzorky odebírány pravidelně každé tři měsíce.
 1. V obci bylo doplněno několik světelných bodů v místech, kde nebyla ulice osvětlena, a ještě se bude pokračovat v letošním roce. Po zpracování pasportu veřejného osvětlení jsme mohli zažádat o dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení, která je plánována na jaro 2024. Současně s rekonstrukcí jednáme o dotaci na další rozšíření světelných bodů, nejspíše na solární baterie – jedná se především o místa, kde nejsou sloupy a ani přivedená elektrika.
 1. Zažádali jsme o dotaci na projektovou dokumentaci na opravu stávajících chodníků a výstavbu nových chodníků v obci.
 1. Máme hotový pasport budovy obecního úřadu a momentálně řešíme projektovou dokumentaci k rekonstrukci budovy.
číst více
Palivové dřevo
Obec
 • Obec Lužany
 • 144

Palivové dřevo


číst více
obrázek nenalezen
 • Obec Lužany
 • 310

Podvodné SMS

Varování Ministersva práce a sociálních věcí

číst více
Návrh železničního jízdního řádu 2024
Obec
 • OI Developer
 • 149

Návrh železničního jízdního řádu 2024

Návrh jízdního řádu naleznete v příloze tohoto článku:

číst více
Návrh změny dopravního značení
Obec
 • OI Developer
 • 123

Návrh změny dopravního značení

Návrh změn dopravního značení naleznete na obrázcích v tomto článku:

číst více
Návrh nových světelných bodů v obci
Obec
 • OI Developer
 • 427

Návrh nových světelných bodů v obci

Návrh nových světelných bodů naleznete na obrázcích v tomto článku

číst více
Kotlíkové dotace
Obec
 • OI Developer
 • 336

Kotlíkové dotace

Informace o kotlíkové dotaci najdete v přiložených souborech.

číst více
publikováno: 26. 9. 2023 15:59, OI Developer

Novinky z obce a volného času

Turnaj ve stolním tenise
Volný čas

publikováno: 12. 7. 2024

Turnaj ve stolním tenise

 • začíná v sobotu 3. 8. 12:30 - končí v
 • Sál obecního domu u Holubů
Volný čas

publikováno: 3. 7. 2024

Vítání prázdnin 2024

 • Obec Lužany
Vítání prázdnin
Obec

publikováno: 18. 6. 2024

Vítání prázdnin

 • začíná v sobotu 29. 6. 14:00 - končí v
 • Obecní dům
Volný čas

publikováno: 3. 6. 2024

Dětský den 2024

 • Obec Lužany
Obec

publikováno: 3. 6. 2024

Úklid obce 2024

 • Obec Lužany